Nie widzę kolokwium

Kolokwia można zobaczyć w systemie tylko w dniu w którym mają się odbyć.

W przypadku gdy w danym dniu ma się odbyć kolokwium a w systemie jest niewidoczne to należy zgłosić ten fakt administratorowi kolokwium.

Prawdopodobnie konto zostało przypisane do innej grupy

Szczegóły artykułu

Identyfikator artykułu:
4
Kategoria:
Ocena :

Zależne artykuły