Co w przypadku gdy komputer się wyłączy, lub stracę dostęp do internetu?

W przypadku gdy:

  • komputer się wyłączy,
  • wymienię komputer podczas trwania kolokwium,
  • stracę dostęp do internetu,
  • komputer się zawiesi,
  • rozładuje się bateria,
  • itp..

Należy zgłosić ten fakt do obsługi kolokwium. Tylko obsługa kolokwium ma możliwość ponownego zezwolenia na przystąpienie do pisania kolokwium. Wszystkie kopie są zachowane na naszym koncie.

Mimo zalogowania się z innego komputera, czy ponownego uruchomienia komputera kopie są zachowane na koncie osoby piszącej.

Szczegóły artykułu

Identyfikator artykułu:
5
Kategoria:
Ocena :

Zależne artykuły