Zmiana danych w polu Nazwa wyświetlana na pracy w pdf

Jeśli popełniliśmy błąd w polu: "Nazwa wyświetlana na pracy w pdf" w celu poprawy danych należy skontaktować się z izbą.

Izba zarządza danymi i tylko izba może to zmienić. W tym celu proszę się kontaktować z izbą.

Szczegóły artykułu

Identyfikator artykułu:
7
Kategoria:
Ocena :

Zależne artykuły